TRUST THE

PROFESSIONALS

“YOUR BUSINESS SUCCESS IS OUR SUCCESS”

บทนำทางธุรกิจ

“มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เราแสวงหา”

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งชื่อเสียงของเราในเรื่องของความซื่อสัตย์และการให้บริการอย่างเป็นธรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประสบความสำเร็จและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เน็กซ์เทค เอเชีย เรามุ่งเน้นตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความสําคัญและช่วยสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยต่อองค์กร ได้แก่ ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายแบบไร้สายในระดับองค์กรขนาดใหญ่ ระบบคอมพิวเตอร์แบบเสมือน ระบบรักษาความปลอดภัยและการกู้คืนข้อมูล ระบบห้องศูนย์ข้อมูลและห้องควบคุม เชิงปฏิบัติการ รวมไปถึงระบบแพลตฟอร์มและการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์

เน็กซ์เทค เอเชีย จะนำเสนอโซลูชันแบบบูรณาการพร้อมให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร (end-to-end solutions) ตั้งแต่การให้บริการโซลูชั่นด้าน Networking, Security และ Data Center ที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจให้กับลูกค้าของเรา

บริการ

เรานำเสนอ lifecycle services ที่สมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่เราได้รับการดำเนินการหรือการดำเนินการที่มีความท้าทาย ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเองไปข้างหน้า บริการของเราได้แก่ เตรียมพร้อม (prepare), วางแผน (design), นำระบบมาใช้งาน (implement), ดำเนินการ (operate) และการเพิ่มประสิทธิภาพ (optimize)

ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งชื่อเสียงของเราในเรื่องของความซื่อสัตย์และการให้บริการอย่างเป็นธรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเอาชนะและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ

ทีมงานของเรา

เพื่อการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร บุคลากรที่เชี่ยวชาญของเราจึงล้วนผ่านการรับรองจากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านความปลอดภัย อาทิเช่น CCIE, ITIL4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรหาเรา (+66) 2-150-2740